Những thành quả khác biệt

Khối 6,7 – Tổng kết CLB khoa học Toán học/Địa lí