Những thành quả khác biệt

Khối 8 – Thăm quan phòng truyền thống tập đoàn Dầu khí Việt Nam.