Những thành quả khác biệt

Môi trường Alpha

Cơ sở vật chất Alpha SchoolCơ sở vật chất Alpha School

Nhằm cung cấp và trang bị cho mỗi học sinh điều kiện học tập tốt nhất, đạt chuẩn về kiến thức cũng như có thể phát huy hết những tiềm năng của mình, môi trường học tập tại Alpha School được xây dựng một cách toàn diện từ yếu tố con người, cơ sở vật chất, các hoạt động văn hóa – giáo dục, hoạt động xã hội khác…
Xem tiếp…

 

hoat dong ngoai khoaHoạt động ngoại khóa

Bên cạnh việc tham gia đầy đủ vào các chương trình giáo dục chính khóa của nhà trường, học sinh Alpha còn được tham gia các buổi đào tạo về giá trị sống, kỹ năng sống nhằm định hướng các em theo những giá trị cốt lõi mà nhà trường đã vạch ra ngay từ đầu.
Xem tiếp…