Những thành quả khác biệt

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ALPHA SCHOOL TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2018

9th October 2018

TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

1

Chuyên viên Marketing Online

01

2

Chuyên viên Clip

01

3

Giáo viên Tâm lý – Xung kích

01

4

Giáo viên Công nghệ

01

5

Giáo viên Ngữ Văn THCS

01

6

Giáo viên Địa lý

01

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (7 VỊ TRÍ)

1

Giáo viên tiểu học (chủ nhiệm)

18

2

Giáo viên phó chủ nhiệm (chăm bán trú)

18

3

Giáo viên dạy Âm nhạc kiêm tổ chức hoạt động cấp tiểu học

01

4

Giáo viên dạy Mĩ Thuật tiểu học

01

5

Giáo viên dạy Thể Dục tiểu học

03

6

Giáo viên Tiếng Anh dạy chương trình tiểu học

14

7

Giáo viên dạy Tin học + Khoa học Steam ở trường tiểu học

02

 

0 Comments

Leave A Reply